Το έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(21 ψήφοι)
Το πρόγραμμα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Τα παιδιά αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού, καθώς οι εμπειρίες τους είναι περιορισμένες και επομένως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να προφυλάξουν τη σωματική τους ακεραιότητα, τους είναι άγνωστοι. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο τα παιδιά να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ως ψηφιακοί ιθαγενείς, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα πιθανά πρόδρομα φαινόμενα μίας φυσικής καταστροφής, ώστε εγκαίρως να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, καθώς και τις ενέργειες, που πρέπει να κάνουν ώστε να αντιμετωπίσουν την εκδήλωση και τις συνέπειες τέτοιων φυσικών καταστροφών.

Ηφαίστεια

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(16 ψήφοι)

Για εκπαιδευτικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών στην αντιμετώπιση της σεισμικής δραστηριότητας δείτε εδώ

Σεισμοί

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(16 ψήφοι)

 

Προφυλλάσσομαι από το σεισμό

 

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών

Εκπαιδευτικά Σενάρια

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(11 ψήφοι)
Εκπαιδευτικά Σενάρια ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(13 ψήφοι)
 Αναζήτηση αντικειμένου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών