Θεματική Εβδομάδα

 

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Για αυτό το σχολικό έτος εστίασε σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ανταποκρινόμενη στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αναπτύξει, τόσο στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στην ανάδειξη καινοτόμων δράσεων, συνεργάστηκε με τα σχολεία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας και σας παρουσιάζει αποσπάσματα από τις εκπαιδευτικές δράσεις, εργασίες, καθώς και απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών.