Πρόγραμμα Βουλή Ιουνίου 2022

Δείτε το πρόγραμμα ως PDF

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022