Πρόγραμμα Βουλή Ιουλίου 2022

Δείτε το πρόγραμμα ως PDF

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022