Πρόγραμμα Βουλή 3 Δεκεμβρίου 2022

Δείτε το πρόγραμμα ως PDF

Δείτε την εκπομπή στο ψηφιακό αποθετήριο "Φωτόδεντρο i-create" 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΗ 3 12 2022