Πρόγραμμα Βουλή 28 Σεπτεμβρίου 2019 (Επανάληψη)

Δείτε το πρόγραμμα ως PDF

Δείτε την εκπομπή στο ψηφιακό αποθετήριο "Φωτόδεντρο i-create"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΗ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2019