ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)
Σπήλαιο Θεόπετρας

Οι ανασκαφές στο σπήλαιο της Θεόπετρας αποκάλυψαν μια μοναδική στον ελλαδικό χώρο προϊστορική θέση με συστηματική χρήση από τη Μέση Παλαιολιθική, περίπου 130.000 χρόνια πριν από σήμερα, έως και το τέλος της Νεολιθικής περιόδου (περίπου 4.000 χρόνια π.Χ.). Το σπήλαιο της Θεόπετρας αποτέλεσε πιθανότατα ένα μόνιμο καταφύγιο για τις προϊστορικές ομάδες κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται αποτυπώματα ανθρώπινων πελμάτων της Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου, που αποτελούν σπάνιο εύρημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανθρώπινες ταφές της Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής περιόδου, λίθινα εργαλεία, αγγεία και διάφορα νεολιθικά κοσμήματα από οστά, πέτρα και χρυσό. Στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας φιλοξενούνται τα ευρήματα των ανασκαφών, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις έννοιες της αρχαιολογίας και της προϊστορίας μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διαδραστικών εφαρμογών.

Περιφέρεια Θεσσαλίας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου  2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων  και Πολιτιστικής Κληρονομιάς . Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας –Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος.

Πολυμέσα