Πνευματικά Δικαιώματα και Προσωπικά Δεδομένα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

adeies

Διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας

 στο πλαίσιο των Διαγωνισμών του

Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για τις αρχές και τις πρακτικές που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες και τις δημιουργίες που λαμβάνουν μέρους στους διαγωνισμούς σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργών έργων και τα δικαιώματα προσωπικότητας ατόμων που αναφέρονται ή συμμετέχουν στις δημιουργίες που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς, δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τον εκπαιδευτικό εδώ.

Για κείμενο για την αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου δείτε εδώ.

Για κείμενο παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων δείτε εδώ.

Για την «Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, στο πλαίσιο της υλοποίησης διαγωνισμών/δράσεων του Τμήματος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» δείτε εδώ.

Για τη Δήλωση γονέων ή κηδεμόνων έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό και παραχώρησης σχετικών αδειών, δείτε εδώ.

Οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, της τήρησης των αρχών και πρακτικών που πρέπει να διέπουν τις δημιουργίες που λαμβάνουν μέρους στους διαγωνισμούς, καθώς και της εξασφάλισης και της διατήρησης των απαραίτητων αδειών.