Σύνδεσμοι για αναζήτηση μελετών που αφορούν στην "Παιδεία για τα Μέσα και την Πληροφορία"

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

 Epist mel

 

Περιοδικά για την παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία:

Journal of media literacy education.

European Cooperation in Science & Technology COST funded publications.

 

Φορείς για την παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία:

UNESCO -Media and Information Literacy

Center for media literacy

National Association for media literacy education

 

Μελέτες / Άρθρα / Οδηγοί:

UNESCO -Τομέας Επικοινωνίας και Πληροφορίας - Οδηγός σπουδών των εκπαιδευτικών (στα Ελληνικά)

EduTubePlus, (2009). D6.1 A pedagogical framework for the effective use of video in class / Exemplary video-based educational scenarios. European Community eContentplus project, ECP-2007-EDU-427003

UNESCO, (2014). European Media and Information Literacy Forum.

Ofcom, (2015). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report.

Hobbs, R. (2010). A Plan of Action A whITe pAper. The Aspen Institute. Communications and Society Program

Andriopoulou, I., Papadimitriou, S., & Kourti, E. (2014). Media and Information Literacy Policies in Greece (2013), ANR TRANSLIT and COST Transforming Audiences/Transforming Societies, Paris. Retrieved on 29 November, 2015.

Ioannidis, G.S, Garyfallidou, D.M., & Spiliotopoulou-Papantoniou, V., (2005). Streaming Media in Education and their impact in teaching and learning. eStream Minerva Project.

Τσακαρέστου, Μ. & Παπαδημητρίου, Σ. (2011). Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.) 6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, PROCEEDINGS.

Αγγελίδη, Α., Αλέτρας, Ν., Βαλντέν, Ρ., Καλαμπάκας, Β., Μουζάκη, Δ. (2016). Στρατηγικοί άξονες για την εισαγωγή του κινηματογράφου στο σχολείο.

Παπαδημητρίου, Σ. (2015). Μέσα Επικοινωνίας και Μάθηση: η Ελληνική Περίπτωση. Στα Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Τόμ. 8. Αρ. 1Α (2015).

 Ανδριοπούλου Ειρήνη, «Η Κινηματογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση». 

 

Σύνδεσμοι καλών πρακτικών για την "Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία".