Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος»

 
Συντονιστικοί φορείς : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων), Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).
Η διάρκεια λειτουργίας του Δικτύου είναι τα σχολικά έτη 2021-22, 2022-23 και 2023-24.
Σκοπός και στόχοι του Δικτύου
Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τις δράσεις του Δικτύου επιδιώκεται:
 • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την επιρροή των Μέσων (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
 • οι μαθητές να αποκτήσουν εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση της εικόνας (τηλεοπτικής, διαδικτυακής, κινηματογραφικής) και τον εντοπισμό των κρυφών μηνυμάτων της
 • να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
 • οι μαθητές να διαμορφώσουν κριτήρια για την επιλογή οπτικοακουστικών προϊόντων
 • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα και να προσεγγίσουν έννοιες όπως ο «εθισμός» στα Μέσα Επικοινωνίας
 • οι μαθητές να κατανοήσουν την ιδιαίτερη «γλώσσα» κάθε Μέσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • να γίνει κατανοητός ο ρόλος των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα

Δείτε την ιστοσελίδα του Δικτύου εδώ

Δείτε τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο την περίοδο 2022-2023 εδώ

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής των σχολείων μέχρι 21 Οκτωβρίου 2022

Για την πρόσκληση σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος" δείτε εδώ

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς είναι:
 • να διαμορφωθεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων οπτικοακουστικού αλφαβητισμού,
 • να εμπλακούν οι γονείς στις εκπαιδευτικές δράσεις που θα προγραμματιστούν,
 • να πληροφορηθούν γονείς και μαθητές τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα,
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον ή μέσω Διαδικτύου θα διαχέονται οριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θα βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Επίσης οι δράσεις θα καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης των Μέσων Επικοινωνίας: προβολή και αξιοποίηση, κριτική χρήση, δημιουργία από τους ίδιους τους μαθητές.
Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς τους μαθητές είναι:
 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
 • η συνεργατική μάθηση
 • η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών
Θεματικές Ενότητες
Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι:
 • Τηλεόραση
 • Διαδίκτυο
 • Κινηματογράφος
Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
Η συμμετοχή μιας σχολικής ομάδας στο Δίκτυο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός σχολικού έτους . Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Αριθ. Πρωτ.: 100496/Γ7/18-9-03 με θέμα «Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»), ο αριθμός των σχολείων που θα δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να ξεπερνάει τα 20 κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του Δικτύου. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου αποφάσισε να θέσει ως ανώτατο όριο τις 60 συμμετοχές σχολείων κατά το πρώτο έτος, τις 120 συμμετοχές σχολείων κατά το 2ο έτος και τις 180 συμμετοχές σχολείων κατά το 3ο έτος.
Συνεργαζόμενοι φορείς
 • Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας,
 • Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση,
 • Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης,
 • Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,
 • Πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ (δημοσιογραφία, κινηματογράφος, οπτικοακουστική αγωγή),
 • Τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες, Ιδρύματα κλπ.
Συντονισμός του Δικτύου
Η Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου είναι εννεαμελής. Ο ρόλος της είναι η στήριξη  των μελών του Δικτύου με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό και με συναντήσεις  των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, συντονιστών εκπαιδευτικών και ομάδων σχολείων.
Η Σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται κάθε σχολικό έτος από τους συντονιστικούς φορείς και αποτελείται από τους προϊσταμένους και στελέχη της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής  Ραδιοτηλεόρασης  και Ψηφιακών Μέσων Υ.Π.ΑΙ.Θ. και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).
 

Η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο) συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου. Η σύνθεση της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι ως κατωτέρω:

Επιστημονικά υπεύθυνος: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Διευθυντής ΜΠΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», Διευθυντής: εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ως μέλη της παιδαγωγικής ομάδας ορίζονται κάθε σχολικό έτος:

 • Ο/Η Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών
 • Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • Ο/Η Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Σερρών
 • Ο/Η Προϊστάμενος/η  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ
Επιμορφωτικό πρόγραμμα
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνονται στους ετήσιους προγραμματισμούς δράσεων και επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι μικτή: με φυσική παρουσία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και σε περιοχές  στις οποίες οι τοπικές συνεργασίες θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες ) και εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας επιμόρφωσης). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά και τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο και κινηματογράφος. Στην επιμόρφωση με φυσική παρουσία θα συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα του Δικτύου, ενώ στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου. Ως προς το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, αυτή θα περιλαμβάνει θεματικές όπως:
 • Εκπαίδευση στα Μέσα: θεωρητικό πλαίσιο.
 • Παρουσίαση του Δικτύου, του εκπαιδευτικού υλικού και των δράσεών του.
 • Η αποκωδικοποίηση της εικόνας: από τη φωτογραφία, στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το διαδίκτυο.
 • Διαφορετικοί κώδικες των Μέσων.
 • Η διαφήμιση στα Μέσα: από την απλή διαφήμιση στην τοποθέτηση προϊόντος.
 • Ψηφιακή Ενημέρωση και Αποκωδικοποίηση: κριτική προσέγγιση και αποδόμηση των ψηφιακών ειδήσεων και προϊόντων.
 • Εθισμός στο διαδίκτυο και συνέπειες στην ψυχική υγεία των μαθητών.
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
 • Η ιστορία κάθε Μέσου.
 • Δημιουργώντας οπτικοακουστικά προϊόντα: διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές, ταινίες μικρού μήκους.
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(11 ψήφοι)
Για την έγκριση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο,κινηματογράφος" δείτε εδώ
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)
Για την «Πρόσκληση σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδείαστα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος» δείτε εδώ
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)
Για τον κατάλογο των σχολείων που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια για την σχολική χρονιά 2021- 2022 δείτε εδώ