Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Γνωριμία με τις νότες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Γνωριμία με τις νότες

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Οικογένειες λέξεων-Λεξιλόγιο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(10 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Οικογένειες λέξεων-Λεξιλόγιο

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα - Δημιουργία προτάσεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα - Δημιουργία προτάσεων

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Προπαίδεια (3)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Προπαίδεια (3)

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι |Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα -Δίψηφα σύμφωνα,δίψηφα φωνήεντα,συλλαβισμός

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι |Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα -Δίψηφα σύμφωνα,δίψηφα φωνήεντα,συλλαβισμός

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα - Τοπικά επιρρήματα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα - Τοπικά επιρρήματα

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα - Χρήση διαλυτικών - Δίφθογγοι

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα - Χρήση διαλυτικών - Δίφθογγοι

.

Μαθαίνουμε στο Σπίτι : Μαθηματικά Β' & Γ' Δημοτικού - Η Προπαίδεια (1,2 3)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο Σπίτι : Μαθηματικά Β' & Γ' Δημοτικού - Η Προπαίδεια (1,2 3)

.

Μαθαίνουμε στο Σπίτι | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα - Σύνθετες Λέξεις

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο Σπίτι | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα - Σύνθετες Λέξεις

.

Μαθαίνουμε στο Σπίτι | Β’-Γ’ Τάξη | Μαθηματικά - Κάθετες Πράξεις (Πρόσθεση-Αφαίρεση)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(13 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο Σπίτι | Β’-Γ’ Τάξη | Μαθηματικά -Κάθετες Πράξεις (Πρόσθεση-Αφαίρεση)

.

Μαθαίνουμε στο Σπίτι - Γλώσσα Β' Δημοτικού, Παραγωγή γραπτού λόγου, Περιγραφικός Λόγος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(8 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο Σπίτι - Γλώσσα Β' Δημοτικού, Παραγωγή γραπτού λόγου, Περιγραφικός Λόγος

.