Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’ Τάξη | Μαθηματικά | Μονάδες - Δεκάδες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’ Τάξη | Μαθηματικά | Μονάδες - Δεκάδες

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Γ’ Τάξη | Μουσική – Ταξίδι στην Πασχαλινοχώρα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Γ’ Τάξη | Μουσική – Ταξίδι στην Πασχαλινοχώρα

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Δημιουργία κινουμένων σχεδίων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(10 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Δημιουργία κινουμένων σχεδίων

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Γνωριμία με τις νότες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Γνωριμία με τις νότες

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι -- Α’-Β’ Τάξη -- Γλώσσα - Δημιουργία προτάσεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι -- Α’-Β’ Τάξη -- Γλώσσα - Δημιουργία προτάσεων

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’ Τάξη | Γλώσσα - Ο Παπουτσωμένος Χιονόδρακος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’ Τάξη | Γλώσσα - Ο Παπουτσωμένος Χιονόδρακος

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι |Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα -Δίψηφα σύμφωνα,δίψηφα φωνήεντα,συλλαβισμός

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(15 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι |Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα -Δίψηφα σύμφωνα,δίψηφα φωνήεντα,συλλαβισμός

.

Μαθαίνουμε στο σπίτι -- Α’-Β’ Τάξη -- Γλώσσα - Χρήση διαλυτικών - Δίφθογγοι

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(26 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο σπίτι | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα - Χρήση διαλυτικών - Δίφθογγοι

.

Μαθαίνουμε στο Σπίτι|Α’ Τάξη|Μαθηματικά-Οι αριθμοί μέχρι το 50, Δεκάδες &Μονάδες, Πρόσθεση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(26 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο Σπίτι|Α’ Τάξη|Μαθηματικά-Οι αριθμοί μέχρι το 50, Δεκάδες &Μονάδες, Πρόσθεση

.

Μαθαίνουμε στο Σπίτι - Α’ Τάξη - Γλώσσα - Επανάληψη: Γραφή & Ανάγνωση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(29 ψήφοι)
Μαθαίνουμε στο Σπίτι | Α’ Τάξη | Γλώσσα -Επανάληψη: Γραφή & Ανάγνωση

.