Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - European Parliament Ambassadors Schools - EPAS

    epas logo 3

 

 

 

 

 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassadors Schools - EPAS). Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016, θα συνεχίσει την λειτουργία του κατά τις σχολικές χρονιές 2020-21, 2021-22, 2022-23 και 2023-24.
 
Κεντρικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι η εμπέδωση και ανάδειξη των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας, το διάλογο, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Συμμετοχή σχολείων - στελέχωση Προγράμματος
Η συμμετοχή των σχολείων στο Πρόγραμμα είναι καθαρά εθελοντική. Παρόλο που στόχος είναι η διεύρυνση του δικτύου, το Γραφείο του ΕΚ δύναται να ορίζει μέγιστο αριθμό σχολείων ανά έτος, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του Προγράμματος. Ο ελάχιστος αριθμός καθηγητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δύο, ενώ ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι έξι (δύο από κάθε τάξη του λυκείου). Κατά μέγιστο αριθμό, μέχρι 10 καθηγητές και μέχρι 15 μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ανά σχολείο. Δυο μαθητές από κάθε τάξη του λυκείου (Α΄, Β΄ και Γ΄) πρέπει να συμμετέχουν, ενώ όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ξεπερνά τους έξι, προτεραιότητα δίνεται σε μαθητές ανώτερων τάξεων (Β΄ ή Γ΄), χωρίς αυτό να θεωρείται απαράβατος κανόνας. Κατά την επιλογή των μαθητών θα πρέπει να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η ισορροπία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επίσης, καλό είναι κάθε χρόνο να αλλάζουν οι περισσότεροι junior ambassadors, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Για συμμετοχή σε δράσεις, όπως εκπαιδευτικές ημερίδες, που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος εκτός Ελλάδος, η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 το Πρόγραμμα θα δεχθεί 75 σχολεία. Σε περίπτωση αιτήσεων από περισσότερα σχολεία, προτεραιότητα θα δοθεί σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και νέα σχολεία.


Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων καθηγητών, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/

Δείτε το PDF : Περιγραφή - Δομή - Κανόνες του Προγράμματος 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:
  • Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Για το πρόγραμμα School Ambassadors τηλ.: 2103271011
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων του ΥΠΑΙΘ: κ. Άλκηστις Πουλοπούλου τηλ.: 2103443042