Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - European Parliament Ambassadors Schools - EPAS

    epas logo 3

 

 

 

 

 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassadors Schools - EPAS). Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016, θα συνεχίσει την λειτουργία του κατά τις σχολικές χρονιές 2020-21, 2021-22, 2022-23 και 2023-24.
 
Κεντρικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι η εμπέδωση και ανάδειξη των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας, το διάλογο, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Συμμετοχή σχολείων - στελέχωση Προγράμματος
Κάθε σχολείο που θέλει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικού ιστότοπου που κοινοποιείται με την «πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα». Αυτή η πρόσκληση προωθείται προς όλα τα σχολεία της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας ή/και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα γίνουν δεχτά 100 σχολεία. Σημειώνεται πως προτεραιότητα έχουν τα 65 σχολεία τα οποία αναγορεύονται Πρέσβεις του ΕΚ μετά την αξιολόγηση των δράσεων που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2021-22.
Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 (09:00) και λήγει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 (12:00).
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/
Δείτε την έγκριση για το  σχολικό έτος 2022-2023 εδώ

 

Τα επιλεγμένα σχολεία θα πρέπει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου να αποστείλουν ενημέρωση σχετικά με την ομάδα μαθητών και καθηγητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.2 Αυτή η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 2 μέχρι 6 καθηγητές και από 6 μέχρι 12 μαθητές. Όλες οι τάξεις του λυκείου (δηλ. Α΄, Β΄ και Γ΄) θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισάριθμα, ενώ θα πρέπει να τηρείται ισορροπία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Παράβαση αυτών των κανόνων ενδέχεται να σημαίνει απόρριψη της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Για συμμετοχή σε δράσεις (όπως εκπαιδευτικές ημερίδες) που Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο κατάλογος των εκατό (100) σχολείων τα οποία θα γίνουν αρχικώς δεκτά στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια τα σχολεία αυτά θα λάβουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της συμμετοχής τους. Μέχρι την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 (12:00) τα σχολεία θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών καθώς και των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα κοινοποιηθεί).

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:
  • Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Για το πρόγραμμα School Ambassadors τηλ.: 2103271011
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων του ΥΠΑΙΘ: κ. Άλκηστις Πουλοπούλου τηλ.: 2103443042