Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - European Parliament Ambassadors Schools - EPAS

    epas logo 3

 

 

 

 

 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassadors Schools - EPAS). Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016, θα συνεχίσει την λειτουργία του κατά τις σχολικές χρονιές 2020-21, 2021-22, 2022-23 και 2023-24.
 
Κεντρικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι η εμπέδωση και ανάδειξη των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας, το διάλογο, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Συμμετοχή σχολείων - στελέχωση Προγράμματος

Κάθε σχολείο που θέλει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικού ιστότοπου που κοινοποιείται με την «πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα». Αυτή η πρόσκληση προωθείται προς όλα τα σχολεία της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας ή/και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί για τη σχολική χρονιά 2023-2024 εκατόν δέκα (110) σχολεία. Τα σχολεία τα οποία θα έχουν επιτυχώς συμπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 θα έχουν κατοχυρωμένη θέση στο Πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα για λιγότερο από τρία χρόνια. Οι υπόλοιπες θέσεις προορίζονται για νέα σχολεία. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι και τα επιτυχόντα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα στα χρονικά περιθώρια.

Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 (09:00) και λήγει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 (12:00).
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.
Δείτε την έγκριση για το  σχολικό έτος 2023-2024 εδώ

 

Μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 (12:00) τα σχολεία θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα κοινοποιηθεί).Τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μαθητριών και μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, μαζί με τις φόρμες συγκατάθεσης για φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή τους στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά σχολείο είναι δύο (2), ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι έξι (6). Για τους/τις μαθητές/τριες, ο ελάχιστος αριθμός είναι έξι (6) ενώ ο μέγιστος είναι δώδεκα (12). Καμία παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα δεν είναι δυνατή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:
  • Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Για το πρόγραμμα School Ambassadors τηλ.: 2103271011
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων του ΥΠΑΙΘ: κ. Άλκηστις Πουλοπούλου τηλ.: 2103443042