Κεφάλαια Επιχειρηματικού Σχεδίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Ιωάννης Γιάνναρος  

Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Πως Ξεκινάω μια Επιχείρηση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Ιωάννης Γιάνναρος  

Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Τα Χαρακτηριστικά ενός Επιχειρηματία

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Μαρία Κουμαριανού  

Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Είδη Επιχειρηματικότητας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Μαρία Κουμαριανού  

Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Προσανατολισμός επιχείρησης στις εξαγωγές

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Ιστορικό της εταιρείας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Τελωνειακά και φορολογικά θέματα εξαγωγών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Τελωνειακά και φορολογικά θέματα εξαγωγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Κρίσιμα σημεία στη σύνταξη εξαγωγικού επιχειρηματικού σχεδίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Σύνταξη εξαγωγικού business plan

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Διαχείριση Χρόνου και Stress

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Διοίκηση χρόνου και Διαχείριση stress

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Σχεδιασμός Μεταφοράς Προϊόντων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Μεταφορές

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Χρηματοδότηση και Ασφάλιση Εξαγωγών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Χρηματοδότηση & Ασφάλιση εξαγωγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Διεθνείς Κανονισμοί Εμπορίου στην εξαγωγική δραστηριότητα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Incoterms και τρόποι διασφάλισης συναλλαγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση

Υποκίνηση και Αυτο-υποκίνηση εργαζομένων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άγγελος Πρωτοψάλτης  

Υποκίνηση εργαζομένων, Αυτο-υποκίνηση

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Σειρά Ιστορική ενημέρωση